STYLISTKA W MATARNI – ZGŁOŚ SIĘ!

Wypełnij krótki formularz i wyślij zgłoszenie – co miesiąc osiem wybranych osób ma możliwość umówienia się z naszą stylistką, Dorotą Florek, na bezpłatną konsultację!

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Ingka Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn ("Ingka "). Dane te będą przetwarzane przez Ingka w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia „Stylistka w Matarni” w Parku Handlowym Matarnia ("Wydarzenie") na zasadach określonych w regulaminieWydarzenia („Regulamin”) w związku z zawarciem przez Panią/Pana a Ingka umowy o udział w nim. Dane będą przetwarzane w tym celu przez Ingka przez wskazany w Regulaminie czas, na jaki Wydarzenie zostało przewidziane, oraz przechowywane do upływu ustawowych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych Ingka lub ustawowych terminów ewentualnych roszczeń z tego tytułu. Dane zostaną przekazane przez Ingka organizatorom Wydarzenia oraz ewentualnie innym kategoriom odbiorców wskazanym w Regulaminie, jeżeli jest do konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Wydarzenia lub prowadzenia komunikacji z jego uczestnikami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy i wzięcia udziału w Wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia.

Akceptuję Regulamin Wydarzenia

W przypadku udzielenia odrębnej, dobrowolnej zgody wskazanej poniżej, dane te będą również przetwarzane w celach marketingowych Ingka polegających na przesyłaniu wiadomości z ofertami produktówi usług Ingka oraz jej partnerów działających w Parku Handlowym Matarnia, o organizowaniu promocji, loterii,konkursów lub wydarzeń kulturalnych. Na Pani/Pana życzenie wyrażone odznaczeniem odpowiednich pól wyboru, Ingka może przesyłać widomości mailowe lub wiadomości SMS/MMS. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu ewentualnego wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie i nie będą one podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym profilowania, w celach marketingu bezpośredniego.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów marketingowych, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym czasie bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Pani/Pana i bez wpływu na udział w Wydarzeniu.

Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan być na bieżąco informowan(-a/-y) o najnowszych produktach, usługach, promocjach, konkursach lub wydarzeniach w Parku Handlowym Matarnia, uprzejmie prosimy o zaznaczenie okienka wyboru „TAK” poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ingka Centres Polska sp. z o.o.z siedzibą wJankach, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, w celach marketingowych Ingka polegających na komunikacji związanej z ofertami produktów i usług Ingka oraz jej partnerów działających w Parku Handlowym Matarnia, o organizowaniu promocji, nowych konkursów czy wydarzeń kulturalnych, przy pomocy wybranych przeze mnie środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń.

Tak

W przypadku udzielenia powyższej zgody, prosimy o wskazanie preferowanych przez Panią/Pana sposobów komunikacji marketingowej z Ingka:

Chcę być informowany o najnowszych ofertach i promocjach Ingka:

poprzez e-mail
przez SMS/MMS

Zachęcamy Panią/Pana do wyboru wszystkich sposobów komunikacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chęci uzyskania do nich dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego administratora, ich trwałego usunięcia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dla celów marketingowych, prosimy o kontakt pocztą na adres Ingka lub pocztą elektroniczną na adres mailowy prywatnosc.matarnia@ingka.com. Informujemy, że służy Pani/Panu prawo do złożenia skargi na Ingka do organu nadzorczego.